TPOok!

 
avatar
   
Opinie

Oosterhout, 2017: inzet beveiligers bij bibliotheek noodzakelijk want tuigjongeren

'Groep overlastgevers die grotendeels uit allochtone jongeren bestaat'

Welkom bij TPO Andere Tijden, aflevering 10637, 27 september 2198.

Vanavond gaan we terug naar het jaar 2017 waar in de voormalige Nederlandse ‘provincie’ Brabant het probleem met allochtone terreurjeugd zo groot was geworden dat de in die tijd nog bestaande zogenaamde ‘openbare bibliotheek’, een plek waar mensen papieren boeken konden lezen en zelfs ‘lenen’, zich genoodzaakt zag beveiligers in te zetten om een identificatieplicht te kunnen handhaven.

Straatterreurjongeren, vaak van allochtone afkomst, konden in de eerste helft van de 21ste eeuw meestal gewoon doen wat ze wilden. Anders dan tegenwoordig was er geen daadkrachtige, zichtbaar aanwezige politie op straat, maar geloofden beleidsmakers nog altijd in een ‘softe aanpak’, waarvan we nu alweer zeker 100 jaar weten dat deze aanpak niet werkt. Het gevolg was dat in veel Nederlandse dorpen en steden de straten, pleinen en openbare gebouwen gebukt gingen onder bedreigingen, intimidatie, diefstal, vandalisme, geweld en brandstichting door groepen jongeren en criminelen zonder dat daar iets tegen werd gedaan.

Nederlandse Revolutie 2033

Niet zelden werden in die tijd zogenaamde ‘hulpverleners’ gesubsidieerd om de straatterreurjongeren te knuffelen en om thee met ze te drinken terwijl de terreur gewoon doorging, soms jarenlang, zonder dat er ook maar iemand ingreep.

Tegenwoordig zijn we gewend aan gemechaniseerde politie-eenheden die de overlastgevers efficiënt van straat houden, maar in 2017 was de openbare weg vrijwel volledig in handen van overlastgevers, mede doordat de toen nog Nationale Politie op instorten stond en de semi-democratische regering uit ideologische overwegingen consequent weigerde meer geld beschikbaar te stellen voor verbetering van de politiemacht, ook al waren de regeringsleiders toen al lang op de hoogte van de feiten.

Inmiddels weten we hoe deze totale afwezigheid van gezag op straat en het aanhoudende gebrek aan daadkrachtige politieke leiders met een consequent beleid waarin de burger vooropstaat nog voor de tweede helft 21ste eeuw zou leiden tot de bloedige Nederlandse Revolutie van 2033, als onderdeel van de Europese Burgeroorlog (2022 – 2044). Maar daarvan waren de bewoners van Nederland anno 2017 zich uiteraard nog niet bewust.

Val van het Europese Rijk (2045)

De inzet van beveiligers en de invoering van een identificatieplicht voor bezoekers van een ‘openbare bibliotheek’ te Oosterhout in september 2017 wordt tegenwoordig door veel historici gezien als één van de vele belangrijke aanwijzingen voor een op handen zijnde Val van het Europese Rijk in 2045.

Overigens zou achteraf blijken dat het inzetten van beveiligers in een bibliotheek om terreurjongeren buiten te kunnen houden nog maar het begin was van een reeks aan maatregelen die particuliere burgers en lagere overheden moesten nemen om de groeiende problemen met tuig, relschoppers, dieven, plunderaars en criminelen het hoofd te kunnen bieden, dankzij een chronisch tekort aan politie en een onwrikbaar ideologisch beleid waardoor het daadwerkelijk oplossen van bestaande problemen door de overheid uitbleef omdat de problemen domweg werden genegeerd.

Grondwetswijziging (2025)

Niet lang na de Oosterhoutse Bibliotheek-affaire in september 2017 werd Amsterdam opgeschrikt door een reeks van gewelddadige aanvallen door te zwaar bewapende para-militairen (in die tijd eufemistisch ‘toezichthouders’ genoemd) op ‘verdachte overlastplegers’ die achteraf onschuldig bleken. Zeker zestien burgers, waarvan veertien toeristen, raakten daarbij ernstig gewond, enkelen raakten voor het leven verminkt of invalide.

Reeds in 2019 was de particuliere beveiliging van bibliotheken, zwembaden, kinderspeelplaatsen, parkeerplaatsen, stations, treinen, winkels en parken landelijk ingeburgerd en in 2025 stemde een overgrote meerderheid van het parlement in met een grondwetswijziging waardoor burgers het recht kregen op het dragen van vuurwapens.

Tijdens de stemming voor die grondwetswijziging, op 16 mei 2025, stemden alleen de drie parlementariërs van de toen relatief nieuwe splinterpartij GroenLinks Socialistisch Blok tegen de grondwetswijzging, de rest van het parlement stemde voor, zonder onthoudingen van stemmen.

Aanslag op president Baudet (2033)

In 2029 waren schietpartijen tussen bewapende burgers en criminelen aan de orde van de dag, terwijl zowel de, in 2028 voor de 68ste keer, gereorganiseerde politie als het Nederlandse leger door de radicale bezuinigingen in de decennia daarvoor bij lange na nog niet voldoende waren hersteld om de orde op straat te kunnen handhaven en het oplopende aantal dodelijke slachtoffers te voorkomen.

Onder historici is het vandaag de dag nog altijd een punt van discussie of het einde van de jaren twintig 21ste eeuw kunnen worden gezien als het begin van de Nederlandse Revolutie of dat de aanslag op president Baudet in januari 2033 het daadwerkelijke beginpunt van de Nederlandse Revolutie is.

Waar alle historici het inmiddels wel over eens zijn is dat de gebeurtenissen in Nederland, en Europa, in de eerste dertig jaren van de 21ste eeuw opvallende gelijkenissen vertonen met de gebeurtenissen in Duitsland, en Europa, tijdens de eerste dertig jaren in de eeuw daarvoor.

Tot zover TPO Andere Tijden, terug naar de onze.

   

Steun direct Bert Brussen

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken: (Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.